CÔNG NGHIỆP

CÔNG NGHIỆP

Lọc bụi công nghiệp

Tập đoàn Blue-vent sản xuất và lắp đặt thiết bị lọc bụi công nghiệp. Nguồn cung cấp bao gồm các thiết bị phụ trợ khác nhau để xử lý và lưu trữ vật liệu.

CHẾ BIẾN GỖ

CHẾ BIẾN GỖ

 • Thiết bị lọc bụi
 • Chuyền tải bụi bằng khí và cơ
 • Xi-lô chứa
 • Bàn chà nhám
 • Nghiền và xay phế liệu
 • Đóng bánh
 • Thu hồi nhiệt và tạo ẩm
GIẤY VÀ CAC-TÔNG

GIẤY VÀ CAC-TÔNG

 • Thiết bị lọc bụi
 • Bộ chia
 • Quạt chopper
 • Chuyền tải bụi bằng khí
 • Nghiền và xay phế liệu
 • Thu hồi nhiệt và tạo ẩm
GỖ ÉP

GỖ ÉP

 • Thiết bị lọc bụi
 • Chuyền tải bụi bằng khí
 • Nghiền và xay phế liệu
 • Đóng bánh
SỢI NHÂN TẠO/XENLULO

SỢI NHÂN TẠO/XENLULO

 • Thiết bị lọc bụi
 • Chuyền tải bụi bằng khí
 • Lò sấy
 • Thu hồi nhiệt và tạo ẩm
THÉP/NHỰA/COMPOSIT

THÉP/NHỰA/COMPOSIT

 • Thiết bị lọc bụi
 • Chuyền tải bụi
 • Đóng bánh
NHÀ MÁY TÁI CHẾ

NHÀ MÁY TÁI CHẾ

 • Thiết bị lọc bụi
 • Chuyền tải bụi bằng khí và cơ
HẠT CÁC LOẠI

HẠT CÁC LOẠI

 • Thiết bị lọc bụi
 • Chuyền tải bụi bằng khí và cơ
 • Bãi tải hàng không bụi
HỆ CHÂN KHÔNG TRUNG TÂM

HỆ CHÂN KHÔNG TRUNG TÂM

 • Thiết bị lọc bụi
 • Bơn chân không
 • Hệ thống hút bụi nhà.
 • Chà nhám và đánh bóng chân không