LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Blue-vent Group
Navervej 10
7430 Ikast
Denmark
Tel: +45 6574 0050
contact@blue-vent.com


Mr. Peter Jacobsen
CEO / President

Mr. Tommy Holting
Business Development Manager

Blue-vent toàn cầu

Úc

Blue-vent Australia Pty. Ltd.

85a Clifton Grove,

Carrum Downs, Vic 3201

Australia

ACN 616 718 962

Tel: +61 3 9782 6845

Mr. Troy Wilkins

Managing Director

contact@blue-vent.com

Trung Quốc

Beijing Blue-vent Trade Co. Ltd.

Rm. 518 Zeyang Plaza
166 Fu Shi Rd. Shi Jing Shan District
Beijing 100043, China
Tel: +86 10 889 09478
Mr. Wang Yao Gang

General Manager

contact@blue-vent.cn

Đan Mạch

Blue-vent Europe ApS

Navervej 10

7430 Ikast,  

Denmark

CVR/VAT 37651052

Mr. Tommy Holting

Business Development Manager

Tel: +45 6574 0050

contact@blue-vent.com

Indonesia

Blue-vent (Indonesia) Representative Office

Ruko Surya Inti Permata

Jalan Jemur Andayani 50 Blok D 157

Surabaya 60236

Indonesia

Mr. Rudy Junianto

Chief Representative

Tel: +62 31 8470099

contact@blue-vent.com

Nga

Blue-vent (Russia) Representative Office

Grosnenskaya-str., 67A

443004 Samara, Russia

443004 Россия, г.Самара, ул.Грозненская, 67А
Mr. Dmitri Shpack - Дмитрий Шпак

Chief Representative

Tel: +7 (927) 603 08 22

contact@blue-vent.com

Singapore

Blue-vent Pte. Ltd.

3 Ang Mo Kio Street 62

#08-15 LINK@AMK

Singapore 569139

CRN/GST 200403731M

Mr. Peter Jacobsen

Managing Director

Tel: +65 6369 9949
contact@blue-vent.com

Mỹ

Blue-vent USA, LLC

5251 Irving Boulevard

Machesney Park, IL 61115

USA

Mr. Peter Jacobsen

President

Tel: +1 847 961 5656

contact@blue-vent.com

Việt Nam

Blue-vent (Vietnam) Representative Office

Vietnam-Singapore Industrial Park II expansion,

Hoa Phu Ward, TDM City,

Binh Duong Province, Vietnam 820000

Mr. Duong Van Thang

Chief Representative

Tel: +84 274 381 5033
contact@blue-vent.com

Hệ lọc bụi trong nhà và ống

Mỹ

Aireworks Solutions, LLC

5251 Irving Boulevard

Machesney Park, IL 61115

USA

Mr. Jim Gatton

Vice President

Tel: +1 847 961 5656

                                                                 contact@aireworkssolutions.com

www.aireworkssolutions.com

Giải pháp cho công nghiệp sợi nhân tạo/Xenlulo

Đan Mạch

Blueberg Solutions ApS

Navervej 10

7430 Ikast

Denmark

CVR/VAT 39118904

Mr. Benny Berg Larsen

Director

Tel: +45 6574 0050

contact@blueberg.dk

www.blueberg.dk

 

Giải pháp cho công nghiệp chế biến gỗ

Trung Quốc

Euma (Beijing) machinery Co. Ltd.

Rm. 518 Zeyang Plaza
166 Fu Shi Rd. Shi Jing Shan District
Beijing 100043
China

Mr. Pi Chunsheng

General Manager

Tel: +86 10 889 09478
contact@eumachina.com

www.eumachina.com

Bán buôn cấu kiện ống

Đan Mạch

PMD Ventilation A/S

Navervej 10

7430 Ikast

Denmark

CVR/VAT 34586020

Ms. Lene Astrup

Director

Tel: +45 6574 0050

contact@pmdvent.dk